32743-1382

Karakteristike

Sastav: 100% PPHSFR
Visina flora: 9mm
Broj čvorova: 160.000 /m²
Broj tačaka: 320.000 /m²
Težina: 2350 gr/m²

Dimenzije u cm

67×140
67×340
80×150
80×240
120×170
135×195
160×230
200×290
240×340