32292-2236

Karakteristike

Sastav: 100% PPHSFR
Visina flora: 9mm
Broj čvorova: 160.000 /m²
Broj tačaka: 320.000 /m²
Težina: 2350 gr/m²

Dimenzije u cm

80×150
240×340

NAPOMENA:
Nijanse prikazanih boja mogu da variraju, u odnosu na originalne, zbog kompresije u slici.